logoGE (4K)
BoesBoes
Voorbeeld oplossingen opdrachten PHP/MySQL

Overzicht artikelen per prijsklasse

Maak een webpagina met twee tekstvelden (of keuzelijsten), waarin de gebruiker een minimum en een maximum artikelprijs kan invullen (of selecteren). Schrijf een PHP-script, dat een overzicht toont van alle artikelen met een artikelprijs tussen het aangegeven minimum en maximum.Kies een prijsbereik

Kies een minimumprijs:
Kies een maximumprijs:
Opgaven PHP 1
OlogoGE.gif
made by Hans van den Hooven