logoGE (4K)
BoesBoes
Voorbeeld oplossingen opdrachten PHP/MySQL

Een artikel toevoegen

Maak een webpagina met een formulier, waarmee een werknemer van FirstChoice een nieuw artikel kan toevoegen aan de database. Het nieuwe artikel moet worden voorzien van een correct artikelnummer, een korte omschrijving, een categorie en een verkoopprijs. Schrijf een PHP-script, dat: een controle uitvoert op artikelnummer, categorie en verkoopprijs; na controle artikelnummer, omschrijving, categorie en verkoopprijs toevoegt aan de database; een bevestiging/afwijzing van de ingevoerde gegevens toont op het beeldscherm.

Uitbreiding:
Het is ongewenst, wanneer werknemers zelf categoriŽn kunnen toevoegen aan de database. Het is beter om een aparte tabel 'categorie' toe te voegen met daarin de categoriŽn en een korte omschrijving van iedere categorie. Op de webpagina met het formulier verschijnt dan een keuzelijst met categoriŽn, die afkomstig zijn uit de tabel 'categorie'. Pas de database, het webformulier en het PHP-script aan.Nieuw product toevoegen

Vul de juiste gegevens in:

Productnummer: [LCCCC] :
Productomschrijving: [] :
Categorie: :
Prijs: [>0] :
Opgaven PHP 1
OlogoGE.gif
made by Hans van den Hooven