logoGE (4K)
BoesBoes
Voorbeeld oplossingen opdrachten PHP/MySQL

Test de enquête
Download het bestand enquete.sql.
Importeer via phpMyAdmin de enquête database.
Download vervolgens het zip-bestand Enquete.zip met alle PHP-scripts.
Pak het bestand uit, en plaats de PHP-scripts in de www-map van je webserver.
Test de werking van de enquête.


ENQUETE

Geef je mening over deze website: Gave website!
Gaat wel?
Dit is vet puin!
In welke leeftijdsklasse zit je: 15 jaar - 19 jaar
20 jaar - 24 jaar
25 jaar - 29 jaar
30 jaar - 39 jaar
40 jaar en ouder
Druk op de verzendknop om de ingevulde enquête te versturen:

Opgaven PHP 1
OlogoGE.gif
made by Hans van den Hooven