logoGE (4K)
BoesBoes
Voorbeeld oplossingen opdrachten PHP/MySQL

Schrijf een PHP-script, dat de ingevulde enquête toevoegt aan de database. Het script geeft vervolgens een overzicht m.b.v. staafdiagrammen van de verschillende waarderingen uitgesplitst naar leeftijdsklasse. Je kunt bij deze opdracht gewoon gebruik maken van het webformulier uit het voorbeeld.Het aantal personen, dat de enquete heeft ingevuld, bedraagt: 94

Overzicht van de waardering per leeftijdsklasse

WaarderingAantal
Leeftijd is 15-19
Goed
Matig
Puin
Leeftijd is 20-24
Goed
Matig
Puin
Leeftijd is 24-29
Goed
Matig
Puin
Leeftijd is 30-39
Goed
Matig
Puin
Leeftijd is 40-ouder
Goed
Matig
Puin


Opgaven PHP 1
OlogoGE.gif
made by Hans van den Hooven