logoGE (4K)
BoesBoes
Voorbeeld oplossingen opdrachten PHP/MySQL

Verschillende overzichten maken

Schrijf een PHP-script, dat de ingevulde enquête toevoegt aan de database. Het script geeft vervolgens een overzicht van alle groepen, waarbij een percentage reacties hoort, dat kleiner is dan een ingevoerd percentage. Je kunt bij deze opdracht gewoon gebruik maken van het webformulier uit het voorbeeld.

Het aantal personen, dat de enquete heeft ingevuld, bedraagt: 94

Overzicht percentge < 5

LeeftijdWaarderingPercentage
15-19 Matig2.13 %
20-24 Goed2.13 %
20-24 Matig2.13 %
20-24 Puin3.19 %
24-29 Goed3.19 %
24-29 Puin2.13 %
30-39 Goed1.06 %
30-39 Matig4.26 %
30-39 Puin1.06 %
40-ouder Matig3.19 %
Vul grenswaarde in:
Opgaven PHP 1
OlogoGE.gif
made by Hans van den Hooven