logoGE (4K)
Informatica Uitwekingen
Voorbeeld oplossingen opdrachten Programmeren-PHP2
Opdr.Omschrijving Werking
3.1Mijn favoriete sport opgave3_1a.php
3.2De echo-opdracht opgave3_2.php
4.1Uren minuten en seconden opgave4_1a.php
4.3Euro's en guldens en afronden met de functie round( ... ) opgave4_2a.phpl
5.1Happy - Sad opgave5_1.php
5.2Werpen met een dobbelsteen opgave5_2.php
5.3HOGER - LAGER (versie 1) opgave5_3.php
5.4aRekenmachines Uitbreiding 1 opgave5_4a.php
5.4bRekenmachines Uitbreiding 2 opgave5_4b.php
6.1BMI-calculator opgave6_1.php
7.1Gemiddelde uitrekenen opgave7_1.php
7.2Faculteiten uitrekenen opgave7_2.php
7.2Faculteiten uitrekenen Uitbreiding opgave7_2a.php
7.3Vreemde verdubbelaar opgave7_3i.php
7.3Plaatje omdraaien opgave8_1.php
8.1Boodschappenlijst opgave8_2.php
8.1aBoodschappenlijst uitbreiding 2 opgave8_1a.php
8.2Alleen voor vrienden inloggen1.php
8.3Het bordspel uitbreiden uitbreiding 3 bordspel2.php
9.1Efteling verder uitbouwen efteling.php
9.2Wiskundige functies EXTRA grafiek.php
11.1 Deel - &vertaalfunctie opgave11a.php
12.1Woordjes leren opdracht12_1/start.html


Opgaven PHP 1
OlogoGE.gif
made by Hans van den Hooven