logoGE (4K)
Informatica Uitwekingen
Voorbeeld oplossingen opdrachten Programmeren-PHP2

Alleen voor vrienden

Ontwerp een inlogpagina inloggen.php waar de bezoeker zijn gebruikersnaam en wachtwoord kan invullen in twee tekstvelden van een formulier en vervolgens versturen.

Het PHP-programma inloggen.php controleert of de gebruikersnaam en het wachtwoord correct zijn. Neem als correcte gebruikersnaam bijvoorbeeld 'BoesBoes' en als wachtwoord 'SuperGeheim'. Wanneer gebruikersnaam en wachtwoord correct zijn, dan krijgt de sessievariabele $_SESSION["ingelogd"] de waarde 1.

Ontwerp een tweede webpagina, waarop een aantal zaken staan, die niet voor iedereen zichtbaar mogen te zijn. Geef deze pagina bijv. de naam mijn_pagina.php. Bezoekers, die correct zijn ingelogd, kunnen de volledige inhoud van mijn_pagina.php zien. Bezoekers, die niet correct zijn ingelogd, krijgen alleen een mededeling te zien, dat zij eerst moeten inloggen.

Uitbreiding 1:
Gebruik de logische operator OR om 5 veschillende accounts te maken, die kunnen inloggen op de persoonlijke pagina. (In de praktijk zullen de inloggegevens in een database staan.)

Uitbreiding 2:
Voeg aan mijn_pagina.php een formulier toe met een knop 'Uitloggen'. Wanneer de bezoeker op deze knop klikt, dan krijgt $_SESSION["ingelogd"] de waarde 0, en is de geheime inhoud van mijn_pagina.php niet meer zichtbaar.

Uitwerking:

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Gebruikerswachtwoord
boesboesgeheim
hanssupergeheim
pietpiet
janjan
Mijn PaginaOpgaven PHP 1
OlogoGE.gif
made by Hans van den Hooven