logoGE (4K)
Informatica Uitwekingen
Voorbeeld oplossingen opdrachten Programmeren-PHP2

Deelfunctie & Vertaalfunctie

Ontwerp een functie deel($getal1,$getal2).
Door deze functie aan te roepen, kun je het eerste getal delen door het tweede getal.

Voorbeeld:
$antwoord = deel(70,25);
De inhoud van de variabele $antwoord is nu 2.8.

Indien de tweede parameter 0 is, dan geeft de functie een foutmelding terug. Voorbeeld:
$antwoord = deel(70,0);

De inhoud van de variabele $antwoord is nu "Oeps, delen door nul mag niet!".


Ontwerp een functie vertaal($d).
Door deze functie aan te roepen, kun je de Engelse aanduiding van een dag (sunday, monday, tuesday, enz.) omzetten naar de Nederlandse aanduiding (zondag, maandag, dinsdag, enz.)

Voorbeeld:
$day = date("l");
$dag = vertaal($day);

De inhoud van de variabele $dag is nu bijvoorbeeld 'donderdag'.

Uitwerking:


Delen en vertalen

Geef getal:
Geef deler:
Opgaven PHP 1
OlogoGE.gif
made by Hans van den Hooven