logoGE (4K)
Informatica Uitwekingen
Voorbeeld oplossingen opdrachten Programmeren-PHP2

Happy - Sad

In het voorbeeldprogramma "Happy - Sad" wordt gebruik gemaakt van de keuzeopdracht IF ... ELSEIF ... ELSE ...
Bouw hetzelfde programma, maar nu met de keuzeopdracht SWITCH ... CASE ...
(Hint: Vervang de ELSE ... door DEFAULT ...)

Uitwerking:


I am: Happy Sad AngryOpgaven PHP 1
OlogoGE.gif
made by Hans van den Hooven