logoGE (4K)
Informatica Uitwekingen
Voorbeeld oplossingen opdrachten Programmeren-PHP2

Werpen met een dobbelsteen

In het voorbeeldprogramma "Werpen met een dobbelsteen" wordt gebruik gemaakt van de keuzeopdracht SWITCH ... CASE ...
Bouw hetzelfde programma, maar nu met de keuzeopdracht IF ... ELSEIF ... ELSE ...

Uitwerking:Opgaven PHP 1
OlogoGE.gif
made by Hans van den Hooven