logoGE (4K)
Informatica Uitwekingen
Voorbeeld oplossingen opdrachten Programmeren-PHP2

HOGER - LAGER (versie 1)

In deze opdracht is het de bedoeling, dat je met PHP een eerste eenvoudige versie van het spelletje "HOGER - LAGER" bouwt. (In het vervolg van deze cursus wordt het spelletje verder uitgebreid.)

De computer neemt aan het begin van het spelletje een geheel getal tussen 1 en 100 in gedachten. Dit getal wordt bewaard in de variabele $computer. (Let op: bij deze eerste versie van het spelletje neemt de computer iedere keer een nieuw getal in gedachten!)
De webpagina bevat een formulier met een tekstveld, waarin de bezoeker een getal kan invullen. Ook bevat het formulier een verzendknop.
Nadat de bezoeker op de verzendknop heeft geklikt, verschijnt er commentaar in beeld: "HOGER", "LAGER" of "GERADEN".
Test het programma: http://www.informatica-actief.nl/php/hoger_lager1.php
Uitbreiding 1:
Wanneer de bezoeker een getal boven de 100 of onder de 1 invult, dan moet het programma een foutmelding geven. <
Uitbreiding 2:
Wanneer de bezoeker een decimaal getal invult (bijvoorbeeld 67.3), dan moet het programma een foutmelding geven.

Uitwerking:


HOGER - LAGER

De computer heeft een willekeurig getal tussen 1 en 100 in gedachten genomen.
Jij hebt één kans om het getal te raden.

Vul een getal tussen 1 en 100 in:

geef een getalOpgaven PHP 1
OlogoGE.gif
made by Hans van den Hooven
<