logoGE (4K)
Informatica Uitwekingen
Voorbeeld oplossingen opdrachten Programmeren-PHP2

BMI-calculator

De queteletindex of in het Engels body mass index (afgekort BMI) is een manier om op grond van de lengte en het gewicht van een persoon te bepalen of deze overgewicht heeft. De queteletindex geldt voor personen ouder dan 20 jaar. De waarde van de index is gelijk aan het gewicht van de persoon (in kilogram) gedeeld door het kwadraat van de lengte (in meters).

Dus: BMI = gewicht / (lengte * lengte)

Afhankelijk van de waarde van de BMI kan er een uitspraak gedaan worden over het wel/niet hebben van een overgewicht: Meer informatie over de BMI vind je o.a. op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Queteletindex Ontwerp een formulier, waarin een volwassen bezoeker zijn gewicht in kilogrammen en lengte in centimeters kan invullen. Schrijf een PHP-script, dat voldoet aan de volgende eisen:

Uitwerking:


BMI berekenen

BMI
Gewicht in kg:
Lengte in cm:Opgaven PHP 1
OlogoGE.gif
made by Hans van den Hooven