logoGE (4K)
Informatica Uitwekingen
Voorbeeld oplossingen opdrachten Programmeren-PHP2

Faculteiten uitrekenen

Bij wiskunde heb je waarschijnlijk al kennis gemaakt met de 'faculteit'.

Bijvoorbeeld:
6! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 = 720

Ontwerp een PHP-programma met de volgende eigenschappen:

Uitwerking:


Faculteit berekenen

De faculteit van:
Opgaven PHP 1
OlogoGE.gif
made by Hans van den Hooven