logoGE (4K)
Informatica Uitwekingen
Voorbeeld oplossingen opdrachten Programmeren-PHP2

Vreemde verdubbelaar

Ontwerp een PHP-programma, dat voldoet aan de volgende eisen:

Het PHP-programma stopt, zodra de uitkomst groter is dan het stopgetal.

Alle uitkomsten worden getoond op het beeldscherm.

Voorbeeld:
Startgetal: 5
Stopgetal: 100
Uitvoer: 5, 10, 7, 14, 11, 22, 19, 38, 35, 70, 67, 134

Uitbreiding:
Afhankelijk van de keuze van het startgetal en stopgetal kan het PHP-programma in een loop terecht komen, die nooit meer stopt. Bouw een beveiliging in, waarbij eerst gekeken wordt naar de waarden van het startgetal en het stopgetal, voordat begonnen wordt aan de loop.

Uitwerking:


Vreemde verdubbelaar invoer

Dit programm verdubbelt het start getal, trekt van de uitkomst 3 en kijkt dan of de uitkomst groter is dan het stop getal. Als dat niet zo is dan wordt de uitkost weer verdubbeld en wordt er 3 van af getrokken. Net zo lang tot de uitkomst groter is dan het stop getal

Het start getal moet 4 of meer zijn en het stop getal moet groter zijn dan het start getal.

Start getal
Stop getal
Opgaven PHP 1
OlogoGE.gif
made by Hans van den Hooven